Vstup

pre laikov

Vstup

pre profesionálov

Vstup

pre partnerov

AKTUALITY - Dotácie a dotačná politika EÚ a SR na podporu OZE.

Dotácie pre obnoviteľné zdroje energie sa majú stať v blízkej dobe aktuálnymi aj na Slovensku. Popularita tepelných čerpadiel, solárnych kolektorov a ostatných OZE (OZE = obnoviteľné zdroje energie) je na Slovensku dostatočne vysoká a čoraz viac záujemcom im dôveruje. Napriek overenej funkčnosti a spoľahlivosti najmä tepelných čerpadiel, je vzhľadom na počiatočnú vyššiu investíciu do nich výrazne nižší záujem ako o iné OZE a neporovnateľne menej inštalácií v porovnaní s okolitými najmä západnými krajinami vrátane Čiech. Túto nie "ružovú" situáciu nepochybne najefektívnejšej technológie vykurovania tepelnými čerpadlami by mali zmeniť blížiace sa dotácie na ne. Prvé záväzné informácie by sme mali mať k dispozícii na prelome mesiacov August a September 2015 pre širokú verejnosť a na konci Augusta 2015 pre inštalačné firmy, výrobcov a dovozcov technológií Ak chcete byť aktuálne informovaní, prihláste sa k odberu noviniek vyplnením formulára nižšie a my Vám priebežne budeme zasielať informácie ktoré získame, aby ste na dotácie boli pripravení a neprišli o možnosť ušetriť keď ste sa už pre tepelné čerpadlo ale aj pre iný OZE rozhodli.

Formulár pre žiadosť o vydanie poukážky k dotácii na tepelné čerpadlo.

 
1 Začíname 2 Posledná strana formulára.
0%
Môžete zadať aj viacero e-mailových adries oddelených čiarkou: ","
Sem zadajte svoje telefónne číslo
Typ stavby *