Vstup

pre laikov

Vstup

pre profesionálov

Vstup

pre partnerov

Čo ponúkame? Staňte sa našim sponzorom a profitujte z nášho portálu!

 1. Sponzoring.

Pre sponzorov ponúkame nasledovné možnosti:

a)     PROFIL HLAVNÝ SPONZOR:

 • hlavný sponzor portálu ako jediný sponzor uvedený na vrchu portálu s logom a grafickými banermi o veľkosti cca š: 1000px x v: 100px a tiež na každej podstránke
 • možnosť neobmedzeného pridávania vlastného obsahu s tematikou súvisiacou s portálom (bežné články, blogy, PR články, prezentácie produktov a podobne)
 • príspevky autorov môžu byť označené ako "Meno sponzora - Hlavný sponzor portálu: Tepelné čerpadlo .INFO!"
 • hlavný sponzor portálu získava neobmedzený počet užívateľských účtov na prispievanie svojich zamestnancov a spolupracovníkov, títo však môžu vlastniť aj samostatné súkromné užívateľské účty pod ktorými môžu vystupovať vo vlastnom mene
 • zasielanie dopytov na spracovanie ponúk na tepelné čerpadlá alebo iné riešenia budú hlavnému sponzorovi zasielané s časovým predstihom a prioritne oproti bežným užívateľom
 • hlavný sponzor na podstránke venovenej jeho profilu môže zverejniť neobmedzené kontaktné informácie vrátane prekliku na vlastnú webovú stránku
 • a ďalšie individuálne dohodnuté podmienky na základe svojej požiadavky v akceptovateľnom rozmedzí, prípadne možnosť individuálnej dohody vrátane úpravy ceny formou príplatku za ďalšie nadštandardné podmienky
 • dohodnutá cena za sponzoring môže byť zachovaná ako obchodné tajomstvo pre tretími stranami
 • základná cena za sponzoring je stanovená na 10.950,-€ za 1 rok (365 dní) sponzoringu teda 30,- € za deň, cena platí len pri platbe predom na celý rok

b)     PROFIL VIP SPONZORI:

 • VIP sponzori portálu budú dvaja a budú uvedení v hlavičke portálu s logom a grafickými banermi o veľkosti cca š: 300px x v: 50px a tiež na každej podstránke
 • možnosť obmedzeného pridávania vlastného obsahu (50 článkov mesačne) s tematikou súvisiacou s portálom (bežné články, blogy, PR články, prezentácie produktov a podobne)
 • príspevky autorov môžu byť označené ako "Meno sponzora - VIP sponzor portálu: Tepelné čerpadlo .INFO!"
 • VIP sponzor portálu získava obmedzený počet 5 ks užívateľských účtov na prispievanie svojich zamestnancov a spolupracovníkov, títo však môžu vlastniť aj samostatné súkromné užívateľské účty pod ktorými môžu vystupovať vo vlastnom mene
 • zasielanie dopytov na spracovanie ponúk na tepelné čerpadlá alebo iné riešenia budú VIP sponzorovi zasielané s časovým predstihom a prioritne oproti bežným užívateľom
 • VIP sponzor na podstránke venovenej jeho profilu môže zverejniť obmedzené kontaktné informácie (len Názov, poštovú adresu a kontakty na 3 pracovníkov a 3 e-mailové adresy) vrátane prekliku na vlastnú webovú stránku
 • a ďalšie individuálne dohodnuté podmienky na základe svojej požiadavky v akceptovateľnom rozmedzí, prípadne možnosť individuálnej dohody vrátane úpravy ceny formou príplatku za ďalšie nadštandardné podmienky
 • dohodnutá cena za sponzoring môže byť zachovaná ako obchodné tajomstvo pre tretími stranami (len na požiadanie) v opačnom prípade sa na požiadanie ktorejkoľvek tretej osoby môže zverejniť
 • základná cena za sponzoring je stanovená na 3.650,-€ za 1 rok (365 dní) sponzoringu teda 10,- € za deň, cena platí len pri platbe predom na celý rok

c)     PROFIL ŠTANDARDNÝ SPONZOR:

 • ŠTANDARDNÍ sponzori portálu budú v neobmedzenom počte a budú uvedení v pätičke portálu s logom a grafickými banermi o veľkosti cca š: 250px x v: 50px na každej podstránke
 • možnosť obmedzeného pridávania vlastného obsahu (15 článkov mesačne) s tematikou súvisiacou s portálom (bežné články, blogy, PR články, prezentácie produktov a podobne)
 • príspevky autorov môžu byť označené ako "Meno sponzora - ŠTANDARDNÝ sponzor portálu: Tepelné čerpadlo .INFO!"
 • ŠTANDARDNÝ sponzor portálu získava obmedzený počet 2 ks užívateľských účtov na prispievanie svojich zamestnancov a spolupracovníkov, títo však môžu vlastniť aj samostatné súkromné užívateľské účty pod ktorými môžu vystupovať vo vlastnom mene
 • zasielanie dopytov na spracovanie ponúk na tepelné čerpadlá alebo iné riešenia budú ŠTANDARDNÉMU sponzorovi zasielané s časovým predstihom a prioritne oproti bežným užívateľom
 • ŠTANDARDNÝ sponzor na podstránke venovenej jeho profilu môže zverejniť obmedzené kontaktné informácie (len Názov, poštovú adresu a kontakty na 1 pracovníka a 1 e-mailovú adresu) vrátane prekliku na vlastnú webovú stránku
 • a ďalšie individuálne dohodnuté podmienky na základe svojej požiadavky v akceptovateľnom rozmedzí, prípadne možnosť individuálnej dohody vrátane úpravy ceny formou príplatku za ďalšie nadštandardné podmienky
 • dohodnutá cena za sponzoring môže byť zachovaná ako obchodné tajomstvo pred tretími stranami (len na požiadanie) v opačnom prípade sa na požiadanie ktorejkoľvek tretej osoby môže zverejniť
 • základná cena za sponzoring je stanovená na 1.095,-€ za 1 rok (365 dní) sponzoringu teda 3,- € za deň, cena platí len pri platbe predom na celý rok

 


 

V prípade väčšieho záujmu o profily hlavného sponzora a VIP sponzorov:

 • rozhoduje skorší termín akceptácie podmienok sponzorstva
 • v prípade súčasného akceptovania viacerými záujemcami rozhoduje vyššia ponúknutá cena
 • pre partnerské firmy a spolupracujúce firmy je možnosť spojenia sa a zakúpenia vybraného sponzorského profilu spoločne za príplatok 5% za každého naviac partnera bez možnosti rozšírenia priestoru

Vyhradzujeme si právo akejkoľvek inej ako uvedenej možnosti aj plne individuálnej sponzorskej spolupráce s ktorýmkoľvek záujemcom, takéto riešenie je však nenárokovateľné!

 

Kontakt pre sponzorov: reklama@tepelnecerpadlo.info

Tip pre Vás: Ak nemáte záujem o sponzorstvo, ale by ste cheli využiť výhody nášho portálu vo svoj prospech, skúste nami ponúkané platené užívateľské profily či už pre laikov, profesionálov, alebo partnerov.