Vstup

pre laikov

Vstup

pre profesionálov

Vstup

pre partnerov

Harmonogram jednotlivých kôl dotácií na tepelné čerpadlá pre rok 2018

  • Posted on: 22 March 2018
  • By: REDAKCIA Tepeln...

Harmonogram 2018

 

Harmonogram plánovaných kôl v projekte Zelená domácnostiam s indikatívnymi alokáciami na 1. štvrťrok 2018. Konkrétne termíny kôl vyhlasovaných od mája 2018 budú zverejnené s časovým predstihom.

Kolá sú otvárané v určený deň o 15-tej hodine.

 

Kolo Dátum Zariadenie Alokácia BSK (€) Alokácia mimo BSK (€) Odhad počtu poukážok Vydaný počet poukážok Termín rezervácie Podanie žiadosti o preplatenie do
19. 6.2.2018 teplo   2 350 000 1163 1086 8.3.2018 6.5.2018
20. 27.2.2018 teplo 770 000   350 325 29.3.2018 27.5.2018
23. 17.4.2018** teplo   2 350 000 1163   17.5.2018 17.7.2018
  od 5/2018 teplo   2 850 000***        
Spolu 770 000 7 550 000        

 

Výška vyčlenených prostriedkov na jednotlivé kolá v roku 2018 je indikatívna. Môže byť vyššia v závislosti od miery využitia už vydaných poukážok

* V kole s termínom vyhlásenia 13.3.2018 budú vydávané iba poukážky na inštaláciu kotlov na biomasu v mimobratislavských regiónoch. Podrobnejšie informácie sú uvedené v správe vydanej 21.12.2017.

** Konkrétne informácie o aprílových kolách boli do harmonogramu doplnené 12.2.2018.

*** Výška zostávajúcich prostriedkov pre kolá od mája 2018 môže byť vyššia v závislosti od miery vyžitia už vydaných poukážok.


Dúfame, že sme Vám boli nápomocní.

Tím redakcie a administrátori portálu Tepelné čerpadlo .INFO