Vstup

pre laikov

Vstup

pre profesionálov

Vstup

pre partnerov

Harmonogram jednotlivých kôl dotácií na tepelné čerpadlá pre rok 2017

  • Posted on: 22 March 2018
  • By: REDAKCIA Tepeln...

Harmonogram 2017

(aktualizovaný o skutočne vydaný počet poukážok - tento počet sa rovná počtu dotovaných tepelných čerpadiel v roku 2017)

Kolo Dátum Alokácia BSK (€) Alokácia mimo BSK (€) Vydaný počet poukážok Termín rezervácie Podanie žiadosti o preplatenie do
6. 4.4.2017   2 000 000 992 4.5.2017 4.7.2017
8. 2.5.2017   1 500 000 767 1.6.2017 2.8.2017
10. 23.5.2017 1 200 0001   490 23.6.2017 24.8.2017
11. 30.5.2017   1 100 000 561 29.6.2017 30.8.2017
12. 27.6.2017   1 100 000 559 27.7.2017 27.9.2017
14. 8.8.2017   1 100 000 525 7.9.2017 8.11.2017
15. 19.9.2017   2 000 000 1017 19.10.2017 19.12.2017
17. 17.10.2017   1 250 000 616 16.11.2017 17.1.2018
Spolu 1 200 000 10 050 000 5 527    

 

Výška vyčlenených prostriedkov na jednotlivé kolá v roku 2017 je indikatívna. Môže byť vyššia v závislosti od miery využitia už vydaných poukážok

* Alokácia bola aktualizovaná 11.4.2017 – podľa osobitných podmienok 7. kola z 800 000 € na 1 000 000 €. V tejto súvislosti bola pomerne znížená výška alokácie na kolá vyhlasované od septembra do novembra 2017.

** Alokácia bola aktualizovaná 9.5.2017 – podľa osobitných podmienok 9. kola z 650 000 € na 900 000 €. V tejto súvislosti bola pomerne znížená výška alokácie na kolá vyhlasované od septembra do novembra 2017.

*** Alokácia bola navýšená zo 450 000 € o sumu, ktorá bola pôvodne vyčlenená na kolo určené pre fotovoltické panely s plánovaným dátumom vyhlásenia 13.6.2017. Kolá boli zlúčené. Termín vyhlásenia je 11.7.2017.

1 Hodnota vydaných poukážok v 10. kole bola 1 091 114, alokácia 1 200 000 € nebola vyčerpaná.


Dúfame, že sme Vám boli nápomocní.

Tím redakcie a administrátori portálu Tepelné čerpadlo .INFO