Vstup

pre laikov

Vstup

pre profesionálov

Vstup

pre partnerov

História jednotlivých kôl dotácií od roku 2015

  • Posted on: 22 March 2018
  • By: REDAKCIA Tepeln...

Ako sa vyvíjali dotácie z programu "Zelená domácnostiam" na Slovensku od roku 2015?

Pozrite si stručný prehľad vývoja v bodoch s príslušným dátumom ktorý jednotlivým významným míľnikom prislúcha.

V 21. kole SIEA vydala 397 poukážok na kotly na biomasu

14. marca 2018

V 21. kole projektu Zelená domácnostiam vydala Slovenská inovačná a energetická agentúra 397 poukážok na inštaláciu kotlov na biomasu v mimobratislavských regiónoch.

Dvadsiate prvé kolo projektu Zelená domácnostiam je aj po polhodine otvorené

13. marca 2018

Dvadsiate prvé kolo projektu Zelená domácnostiam, ktoré je zamerané na podporu inštalácií kotlov na biomasu v mimobratislavských regiónoch, je aj po polhodine od spustenia otvorené.

V 20. kole Zelenej domácnostiam SIEA vydala 325 poukážok

2. marca 2018

V 20. kole projektu Zelená domácnostiam vydala Slovenská inovačná a energetická agentúra 325 poukážok na inštaláciu zariadení určených na výrobu tepla v Bratislavskom samosprávnom kraji. Príspevky získali domácnosti na 136 slnečných kolektorov, 183 tepelných čerpadiel a 6 kotlov na biomasu.

Dvadsiate kolo projektu Zelená domácnostiam je aj po hodine otvorené

27. februára 2018

Dvadsiate kolo projektu Zelená domácnostiam, ktoré je zamerané na podporu inštalácií solárnych kolektorov, tepelných čerpadiel a kotlov na biomasu v Bratislavskom samosprávnom kraji, je aj po hodine od spustenia otvorené.

V samostatnom kole pre kotly na biomasu môže získať poukážku viac ako 1 500 domácností

12. februára 2018

Domácnosti, ktoré plánujú inštalovať kotol na biomasu, budú mať príležitosť získať podporu v samostatnom kole projektu Zelená domácnostiam 13. marca 2018. Na toto kolo je vyčlenená alokácia v sume 2 350 000 €.

V 19. kole Zelenej domácnostiam SIEA vydala 1 086 poukážok

8. februára 2018

V 19. kole projektu Zelená domácnostiam vydala Slovenská inovačná a energetická agentúra 1086 poukážok na inštaláciu zariadení určených na výrobu tepla v mimobratislavských regiónoch. Príspevky získali domácnosti na 487 slnečných kolektorov, 436 tepelných čerpadiel a 163 kotlov na biomasu.

19. kolo Zelenej domácnostiam bolo uzatvorené

6. februára 2018

Devätnáste kolo projektu Zelená domácnostiam, ktoré bolo zamerané na podporu inštalácií solárnych kolektorov, tepelných čerpadiel a kotlov na biomasu, bolo uzatvorené. Po uzatvorení kola informačný systém začal vyhodnocovať prijaté žiadosti o poukážky. Vyčlenená alokácia vo výške 2 350 000 € bola prekročená.

V 18. kole Zelenej domácnostiam SIEA vydala 588 poukážok

26. januára 2018

V 18. kole Zelenej domácnostiam získalo poukážky na fotovoltické panely 588 domácností v mimobratislavských regiónoch. Medzi vydanými poukážkami je 143 bez využitia elektrickej akumulácie.

Čo sa mení v roku 2018 pre žiadateľov o príspevok na fotovoltické zariadenia

21. decembra 2017

V roku 2018 čakajú žiadateľov o poukážky na fotovoltické panely dve zmeny. Zníži sa sadzba podpory na inštaláciu fotovoltických panelov o 100 € a pribudne nová povinná príloha k žiadosti o preplatenie poukážky.

V roku 2018 plánuje SIEA vydať poukážky zo Zelenej domácnostiam za takmer 14 miliónov €

21. decembra 2017

Slovenská inovačná a energetická agentúra zverejnila harmonogram plánovaných kôl projektu Zelená domácnostiam na prvý štvrťrok 2018. Celkovo bude v roku 2018 k dispozícii takmer 14 miliónov €. Jedno z kôl bude venované výlučne inštaláciám kotlov na biomasu.

Výška sadzieb podpory pre rok 2018 bola v Zelenej domácnostiam aktualizovaná

21. decembra 2017

SIEA v súlade so Všeobecnými podmienkami projektu Zelená domácnostiam aktualizovala sadzby podpory. Zmeny sa týkajú len žiadostí o poukážky na fotovoltické panely. Príspevky sa znížili o 100 € na inštaláciu.

Pre mimobratislavské regióny sú v roku 2018 plánované dve fotovoltické kolá

16. novembra 2017

V roku 2018 vydá v rámci projektu Zelená domácnostiam Slovenská inovačná a energetická agentúra poukážky v hodnote minimálne 13 miliónov €. O podporu na fotovoltické inštalácie sa budú môcť domácnosti v mimobratislavských regiónoch uchádzať v dvoch kolách.

V poslednom tohtoročnom kole Zelenej domácnostiam SIEA vydala 616 poukážok

19. októbra 2017

V 17. kole projektu Zelená domácnostiam vydala Slovenská inovačná a energetická agentúra 616 poukážok na inštaláciu zariadení určených na výrobu tepla v mimobratislavských regiónoch. V poslednom tohtoročnom kole domácnosti získali príspevky na 263 slnečných kolektorov, 217 tepelných čerpadiel a 136 kotlov na biomasu.

17. kolo Zelenej domácnostiam bolo uzatvorené

17. októbra 2017

Sedemnáste kolo projektu Zelená domácnostiam, ktoré bolo zamerané na podporu inštalácií solárnych kolektorov, tepelných čerpadiel a kotlov na biomasu, bolo uzatvorené. Po uzatvorení kola informačný systém začal vyhodnocovať prijaté žiadosti o poukážky. Vyčlenená alokácia vo výške 1 250 000 € bola prekročená.

V 16. kole Zelenej domácnostiam SIEA vydala 328 poukážok

12. októbra 2017

V 16. kole Zelenej domácnostiam získalo poukážky na fotovoltické panely 328 domácností v mimobratislavských regiónoch. Medzi vydanými poukážkami je 95 bez využitia elektrickej akumulácie.

16. kolo Zelenej domácnostiam bolo uzatvorené

10. októbra 2017

Šestnáste kolo projektu Zelená domácnostiam, ktoré bolo zamerané na podporu inštalácií fotovoltických panelov v mimobratislavských regiónoch, bolo uzatvorené. Po uzatvorení kola informačný systém začal vyhodnocovať prijaté žiadosti o poukážky. Vyčlenená alokácia vo výške 950 000 € bola prekročená.

V 15. kole Zelenej domácnostiam SIEA vydala 1017 poukážok

21. septembra 2017

V 15. kole projektu Zelená domácnostiam vydala Slovenská inovačná a energetická agentúra 1017 poukážok na inštaláciu zariadení určených na výrobu tepla v mimobratislavských regiónoch. Príspevky získali domácnosti na 467 slnečných kolektorov, 318 tepelných čerpadiel a 232 kotlov na biomasu.

15. kolo Zelenej domácnostiam bolo uzatvorené

19. septembra 2017

Pätnáste kolo projektu Zelená domácnostiam, ktoré bolo zamerané na podporu inštalácií solárnych kolektorov, tepelných čerpadiel a kotlov na biomasu v mimobratislavských regiónoch, bolo uzatvorené. Po uzatvorení kola informačný systém začal vyhodnocovať prijaté žiadosti o poukážky. Vyčlenená alokácia vo výške 2 000 000 € bola prekročená.

Zelená domácnostiam už preplatila viac ako 8 200 poukážok

25. augusta 2017

Z pilotného národného projektu Zelená domácnostiam bolo doteraz domácnostiam preplatených viac ako 18 miliónov € pre viac ako 8 200 zariadení na využívanie obnoviteľných zdrojov energie. Aké sú výsledky a čo by mali vedieť domácnosti, ktoré chcú o poukážky ešte len požiadať?

V 14. kole Zelenej domácnostiam SIEA vydala 525 poukážok

10. augusta 2017

V 14. kole projektu Zelená domácnostiam vydala Slovenská inovačná a energetická agentúra 525 poukážok na inštaláciu zariadení určených na výrobu tepla v mimobratislavských regiónoch.

14. kolo Zelenej domácnostiam bolo uzatvorené

8. augusta 2017

Štrnáste kolo projektu Zelená domácnostiam, ktoré bolo zamerané na podporu inštalácií solárnych kolektorov, tepelných čerpadiel a kotlov na biomasu v mimobratislavských regiónoch, bolo uzatvorené. Vyčlenená alokácia vo výške 1 100 000 € bola prekročená.

V Zelenej domácnostiam budú na jeseň vyhlásené 3 kolá

31. júla 2017

O poukážky na zariadenia využívajúce obnoviteľné zdroje energie budú môcť domácnosti z mimobratislavských regiónov žiadať tento rok ešte 4-krát. Stanovené sú už aj presné termíny troch jesenných kôl.

V 13. kole je vydaných 316 poukážok na fotovoltické panely

13. júla 2017

V 13. kole Zelenej domácnostiam získalo poukážky na fotovoltické panely 316 domácností v mimobratislavských regiónioch. Viac ako tretina z nich sú inštalácie bez využitia elektrickej akumulácie.

13. kolo Zelenej domácnostiam bolo uzatvorené

11. júla 2017

Trináste kolo projektu Zelená domácnostiam, ktoré bolo zamerané na podporu inštalácií fotovoltických panelov v mimobratislavských regiónoch, bolo uzatvorené. Po uzatvorení kola informačný systém začal vyhodnocovať prijaté žiadosti o poukážky. Vyčlenená alokácia vo výške 900 000 € bola prekročená.

V 12. kole Zelenej domácnostiam SIEA vydala 559 poukážok

29. júna 2017

Príspevky získali domácnosti na 324 slnečných kolektorov, 146 tepelných čerpadiel a 89 kotlov na biomasu. Do 30 dní od vydania musia domácnosti poukážky spolu so zmluvami odovzdať zhotoviteľom. Na ich využitie a podanie žiadostí o preplatenie majú 3 mesiace.

12. kolo Zelenej domácnostiam bolo uzatvorené

27. júna 2017

Dvanáste kolo projektu Zelená domácnostiam, ktoré bolo zamerané na podporu inštalácií solárnych kolektorov, tepelných čerpadiel a kotlov na biomasu v mimobratislavských regiónoch, bolo uzatvorené.

V 11. kole Zelenej domácnostiam SIEA vydala 561 poukážok

31. mája 2017

V 11. kole projektu Zelená domácnostiam vydala Slovenská inovačná a energetická agentúra 561 poukážok na inštaláciu zariadení určených na výrobu tepla v mimobratislavských regiónoch. Príspevky získali domácnosti na 324 slnečných kolektorov, 146 tepelných čerpadiel a 91 kotlov na biomasu

11. kolo Zelenej domácnostiam bolo uzatvorené

30. mája 2017

Jedenáste kolo projektu Zelená domácnostiam, ktoré bolo zamerané na podporu inštalácií solárnych kolektorov, tepelných čerpadiel a kotlov na biomasu v mimobratislavských regiónoch, bolo uzatvorené. Vyčlenená alokácia vo výške 1 100 000 € bola prekročená.

V 10. kole Zelenej domácnostiam SIEA vydala 490 poukážok

25. mája 2017

V 10. kole projektu Zelená domácnostiam vydala Slovenská inovačná a energetická agentúra 490 poukážok na inštaláciu zariadení určených na výrobu tepla v Bratislavskom samosprávnom kraji. Príspevky v celkovej hodnote 1,091 milióna € získali domácnosti na 244 slnečných kolektorov, 241 tepelných čerpadiel a 5 kotlov na biomasu

Desiate kolo projektu Zelená domácnostiam je aj po hodine od spustenia otvorené

23. mája 2017

Desiate kolo projektu Zelená domácnostiam, ktoré je zamerané na podporu inštalácií solárnych kolektorov, tepelných čerpadiel a kotlov na biomasu v Bratislavskom samosprávnom kraji, je stále otvorené. Aj po hodine od spustenia je naďalej možné podávať žiadosti o poukážky.

10. kolo je určené pre domácnosti v Bratislavskom samosprávnom kraji

17. mája 2017

O poukážky na zariadenia na výrobu tepla budú môcť domácnosti z Bratislavského samosprávneho kraja (BSK) požiadať v projekte Zelená domácnostiam 23. mája 2017 o 15. h. Na najbližšie 10. kolo je podľa zverejnených osobitných podmienok vyčlenená suma 1,2 milióna €.

V 9. kole je vydaných 306 poukážok na fotovoltické panely

17. mája 2017

V 9. kole Zelenej domácnostiam získalo poukážky na fotovoltické panely 306 domácností. Deviate kolo s alokáciou 900 000 € bolo uzatvorené v súlade s osobitnými podmienkami projektu Zelená domácnostiam po prekročení vyčlenenej čiastky o 10 % približne po 5 minútach 30 sekundách.

9. kolo Zelenej domácnostiam bolo uzatvorené

16. mája 2017

Deviate kolo projektu Zelená domácnostiam, ktoré bolo zamerané na podporu inštalácií fotovoltických panelov v mimobratislavských regiónoch, bolo uzatvorené. Po uzatvorení kola informačný systém začal vyhodnocovať prijaté žiadosti o poukážky. Vyčlenená alokácia vo výške 900 000 € bola prekročená.

Akumulátory pri fotovoltike v Zelenej domácnostiam pripájajte, len ak ich chcete skutočne využívať

15. mája 2017

Slovenská inovačná a energetická agentúra upozorňuje domácnosti, že formálne deklarovanie splnenia uprednostňujúceho kritéria pri fotovoltických paneloch, t.j. vyplnenia hodnoty výkonu elektrických akumulátorov v žiadosti o vydanie poukážky z projektu Zelená domácnostiam bez reálneho zámeru využívať energiu uskladnenú v akumulátoroch, môže viesť k nepreplateniu poukážky.

V 9. kole Zelenej domácnostiam budú vydané poukážky v hodnote 900-tisíc €

9. mája 2017

V 9. kole projektu Zelená domácnostiam, ktoré bude vyhlásené v utorok 16. mája 2017, budú vydané poukážky na inštaláciu fotovoltických panelov v celkovej výške 900-tisíc €. Celkom by podľa doterajšej priemernej výšky podpory pri fotovoltických inštaláciách mohlo byť v 9. kole vydaných 330 poukážok.

V 8. kole Zelenej domácnostiam SIEA vydala 767 poukážok

4. mája 2017

V 8. kole projektu Zelená domácnostiam vydala Slovenská inovačná a energetická agentúra 767 poukážok na inštaláciu zariadení určených na výrobu tepla. Príspevky získali domácnosti na 418 slnečných kolektorov, 206 tepelných čerpadiel a 143 kotlov na biomasu.

8. kolo Zelenej domácnostiam bolo uzatvorené

2. mája 2017

Ôsme kolo projektu Zelená domácnostiam, ktoré bolo zamerané na podporu inštalácií zariadení na výrobu tepla v mimobratislavských regiónoch, bolo uzatvorené. Po uzatvorení kola informačný systém začal vyhodnocovať prijaté žiadosti o poukážky. Vyčlenená alokácia vo výške 1,5 milióna € bola prekročená.

Na čo nezabudnúť pri častejších kolách Zelenej domácnostiam

26. Apríla 2017

V projekte Zelená domácnostiam môžu záujemcovia o príspevky žiadať o poukážku už každý mesiac. Častejšie kolá s menšími vyčlenenými čiastkami majú svoje špecifiká. Na čo nezabudnúť?

V 7. kole Zelenej domácnostiam bolo vydaných 339 poukážok na fotovoltiku

19. Apríla 2017

V 7. kole projektu Zelená domácnostiam budú poukážky zaslané 339 domácnostiam, ktoré žiadali o príspevok na inštaláciu fotovoltických panelov. Z nich 55 dostane poukážky na systémy bez využitia elektrických akumulátorov.   V 7. kole boli vydané poukážky v celkovej hodnote 1 milión €. Do 30 dní od vydania ich musia domácnosti spolu so zmluvami odovzdať zhotoviteľom. Na ich využitie

7. kolo Zelenej domácnostiam bolo uzatvorené

18. Apríla 2017

Siedme kolo projektu Zelená domácnostiam, ktoré bolo zamerané na podporu inštalácií zariadení na výrobu elektriny v mimobratislavských regiónoch, bolo uzatvorené. Po uzatvorení kola informačný systém začal vyhodnocovať prijaté žiadosti o poukážky.

Čo sa oplatí vedieť pri fotovoltických kolách Zelenej domácnostiam

12. Apríla 2017

V projekte Zelená domácnostiam bude najbližšie fotovoltické kolo s celkovou sumou 1 milión € vyhlásené v utorok 18. apríla 2017 o 15. h. Pri vyhodnocovaní žiadostí o príspevky je dôležitý čas korektného ukončenia žiadosti.

V šiestom kole Zelenej domácnostiam je vydaných 992 poukážok

5. Apríla 2017

V šiestom kole projektu Zelená domácnostiam bolo úspešných 992 žiadostí. Slovenská inovačná a energetická agentúra v najbližších dňoch rozpošle domácnostiam v mimobratislavských regiónoch zmluvy s poukážkami.

6. kolo Zelenej domácnostiam bolo uzatvorené

4. Apríla 2017

Šieste kolo projektu Zelená domácnostiam, ktoré bolo zamerané na podporu inštalácií zariadení na výrobu tepla v mimobratislavských regiónoch, bolo uzatvorené. Po uzatvorení kola informačný systém začal vyhodnocovať prijaté žiadosti o poukážky. Vyčlenená alokácia vo výške 2 milióny € bola prekročená.

Čo sa oplatí vedieť pred ďalšími kolami Zelenej domácnostiam

29. marca 2017

Skôr ako požiadate o poukážku z projektu Zelená domácnostiam, treba si pozorne prečítať aktualizovaný manuál k podávaniu žiadosti a všeobecné a osobitné podmienky. Najbližšie kolo bude vyhlásené v utorok 4. apríla 2017 o 15. h. V 6. kole budú k dispozícii 2 milióny € na poukážky na inštaláciu kotlov na biomasu, tepelných čerpadiel a slnečných kolektorov.

V Zelenej domácnostiam SIEA v roku 2017 vydá poukážky v hodnote 15 miliónov €

24. marca 2017

V projekte Zelená domácnostiam Slovenská inovačná a energetická agentúra plánuje v roku 2017 vydať poukážky na inštaláciu zariadení na využívanie obnoviteľných zdrojov energie v hodnote 15 miliónov €. Kolá budú vyhlasované s menšími čiastkami pravidelne, vždy v utorok o 15-tej hodine.

Výška sadzieb podpory v projekte Zelená domácnostiam bola aktualizovaná

24. marca 2017

SIEA v súlade so Všeobecnými podmienkami projektu Zelená domácnostiam aktualizovala sadzby podpory. Zmeny sa týkajú žiadostí v ďalších kolách a nie sú výrazné. Príspevky sa mierne znížili len v prípade fotovoltických panelov.   Projekt Zelená domácnostiam dáva vlastníkom rodinných a bytových domov šancu zabezpečiť si moderné a kvalitné zariadenia na využívanie obnoviteľných zdrojov energie, ktoré by si inak nemohli

Od apríla bude SIEA vyhlasovať kolá Zelenej domácnostiam častejšie a pravidelne

1. marca 2017

Ak ešte zhotovitelia nezaslali žiadosť o preplatenie poukážky z projektu Zelená domácnostiam, mali by tak urobiť čím skôr. Platnosť poukážok sa končí v marci. Od apríla bude Slovenská inovačná a energetická agentúra vyhlasovať kolá s menším objemom financií, ale pravidelne každý mesiac.

V 5. kole Zelenej domácnostiam bolo vydaných 2002 platných poukážok

30. novembra 2016

Slovenská inovačná a energetická agentúra v najbližších dňoch rozpošle domácnostiam v mimobratislavských regiónoch 2002 poukážok, ktoré si musia uplatniť u zhotoviteľa do 30 dní. Poukážky vydané v 5. kole budú mať platnosť 4 mesiace. Vydaných bude 289 poukážok na inštaláciu kotlov na biomasu, 568 na tepelné čerpadlá a 1145 poukážok na slnečné kolektory.

5. kolo Zelenej domácnostiam bolo uzatvorené

29. novembra 2016

Piate kolo projektu Zelená domácnostiam, ktoré bolo zamerané na podporu inštalácií zariadení na výrobu tepla v mimobratislavských regiónoch, bolo uzatvorené. Po uzatvorení kola informačný systém začal vyhodnocovať prijaté žiadosti o poukážky. Vyčlenená alokácia vo výške 4 milióny € bola 1,5-násobne prekročená. “Veľký záujem domácností o podporu sa potvrdil aj v tomto kole. Domácnosti, ktoré poukážky nezískali,

Čo sa oplatí vedieť pred 5. kolom Zelenej domácnostiam

25. novembra 2016

O poukážky k zariadeniam na výrobu tepla z projektu Zelená domácnostiam budú môcť domácnosti požiadať v utorok 29. 11. 2016 o 12. h. Čo je dôležité vedieť, kým začnú vypĺňať elektronickú žiadosť?
V 5. kole budú k dispozícii 4 milióny € na poukážky na inštaláciu kotlov na biomasu, tepelných čerpadiel a slnečných kolektorov. Žiadosti budú môcť podávať domácnosti vo všetkých krajoch okrem bratislavského.

V 4. kole získali poukážku predovšetkým fotovoltické inštalácie s akumuláciou

22. novembra 2016

V 4. kole projektu Zelená domácnostiam bude v nasledujúcich dňoch domácnostiam zaslaných 782 poukážok a zmlúv. Až 88 % úspešných domácností žiadalo inštalácie fotovoltického systému s akumuláciou do batérií.

4. kolo Zelenej domácnostiam bolo uzatvorené

21. novembra 2016

Štvrté kolo projektu Zelená domácnostiam, ktoré bolo zamerané na podporu inštalácií zariadení na výrobu elektriny, bolo uzatvorené. Po uzatvorení kola informačný systém začal vyhodnocovať prijaté žiadosti o poukážky.Vyčlenená alokácia vo výške 2,5 milióna € bola prekročená.

Záujem o poukážky v Bratislavskom kraji už prekročil možnosti 4. kola

21. novembra 2016

Záujem o poukážky v Bratislavskom samosprávnom kraji už výrazne prekročil možnosti 4. kola projektu Zelená domácnostiam, no žiadosti pre tento región je ešte možné podávať. Kolo môže byť uzatvorené po tom, čo žiadosti presiahnu 1,5-násobok objemu vyčlenených prostriedkov aj pre územie ostatných regiónov.   V 4. kole zameranom na podporu inštalácií zariadení na výrobu elektriny je vyčlenených 500-tisíc

Štvrté kolo Zelenej domácnostiam sa blíži. Na čo nezabudnúť?

16. novembra 2016

O poukážky k zariadeniam na výrobu elektriny z projektu Zelená domácnostiam budú môcť domácnosti vo všetkých regiónoch Slovenska požiadať v pondelok 21. 11. 2016 o 12. h.
Čo je dôležité vedieť, kým začnú vypĺňať elektronickú žiadosť?

Dve novembrové kolá projektu Zelená domácnostiam budú v hodnote 6,5 mil. €

9. novembra 2016

Slovenská inovačná a energetická agentúra vyhlási v priebehu novembra ďalšie dve kolá projektu Zelená domácnostiam. K dispozícii budú poukážky v hodnote 6,5 milióna €. Prvé kolo bude určené na podporu fotovoltických systémov a druhé pre zariadenia na výrobu tepla. Nainštalovať zariadenia a požiadať o preplatenie poukážky bude nutné do 4 mesiacov od vydania poukážok.

Tretie kolo je ukončené s 1824 poukážkami

6. septembra 2016

V treťom kole Zelenej domácnostiam Slovenská inovačná a energetická agentúra pripravuje na vydanie 1824 poukážok. Pre veľký záujem a vyčerpanie alokácie 4 milióny € bolo uzatvorené po pol hodine od spustenia.

Tretie kolo projektu Zelená domácnostiam bude spustené o 13. h

6. septembra 2016

Tretie kolo projektu Zelená domácnostiam nebolo pre nedostupnosť stránky spustené o 12. h. Spustenie kola pripravuje SIEA na 13. h. Dôvody nedostupnosti analyzujeme, nevylučujeme žiadnu z možností,“ uviedol vedúci oddelenia komunikácie SIEA Stanislav Jurikovič.

V treťom kole Zelenej domácnostiam budú k dispozícii 4 milióny €

5. septembra 2016

V treťom kole projektu Zelená domácnostiam, ktoré bude spustené 6. septembra 2016 o 12. h, sú na podporu zariadení na využívanie obnoviteľných zdrojov energie vyčlenené 4 milióny €. O poukážky môžu žiadať iba domácnosti v mimobratislavských krajoch. Na inštaláciu a podanie žiadosti o preplatenie majú 3 mesiace.

Tretie kolo projektu Zelená domácnostiam začne 6. septembra 2016

28. júla 2016

Tretie kolo projektu Zelená domácnostiam bude vyhlásené 6. septembra 2016 o 12. h. O nové poukážky s platnosťou 3 mesiace budú môcť požiadať iba domácnosti z mimobratislavských krajov. Posun avizovaného termínu spôsobilo najmä predkladanie väčšiny poukážok z prvého a druhého kola na preplatenie v posledné dni ich platnosti. Termín sa presúva aj kvôli prebiehajúcim nevyhnutným kontrolám zrealizovaných inštalácií.

Väčšina poukážok doručovaných priebežne je už preplatená

1. júla 2016

Takmer všetky poukážky z projektu Zelená domácnostiam, ktoré boli doručené a posúdené do konca mája, sú už preplatené. Preplácanie ostatných žiadostí doručených neskôr spomalia aj niektoré kontrolné činnosti. V závislosti od termínu podania žiadosti môže byť preplatenie predĺžené o tri alebo štyri týždne. Posun sa týka najmä domácnosti a zhotoviteľov, ktorí doručovali žiadosti až v posledných týždňoch platnosti poukážok a nereagovali na upozornenia, že odkladanie inštalácií môže spôsobiť komplikácie.

Neúplné žiadosti brzdia vyhlásenie tretieho kola Zelenej domácnostiam

21. júna 2016

Vyhlásenie tretieho kola národného projektu Zelená domácnostiam sa posúva. Dôvodom je predovšetkým množstvo neúplných žiadostí o preplatenie poukážok, ktoré boli podané na poslednú chvíľu. Posudzovanie skomplikovali zhotovitelia, ktorí si nechali všetky žiadosti na poslednú chvíľu pred koncom platnosti poukážok. Viaceré z povinných dokumentov v nich chýbajú a je nutné ich dožadovať, čo zdržuje posudzovanie i následné kroky.

Ako sa pripraviť na 3. kolo Zelenej domácnostiam

16. júna 2016

Ak chce domácnosť zvýšiť pravdepodobnosť, že si bude môcť získanú poukážku na zariadenia na využívanie obnoviteľných zdrojov energie uplatniť, mala by zostávajúci čas do vyhlásenia 3. kola využiť na prípravu a konzultácie so zhotoviteľom. Skúsenosti z predchádzajúcich kôl jednoznačne ukazujú, že nestačí len poukážku získať, ale rozhodujúca je príprava pred podaním žiadosti. Dôvodov, pre ktoré domácnosti už vydané poukážky nevyužili, bolo viac, ale vo väčšine prípadov sa dalo chybám predísť ešte pred podaním žiadosti.

Tretie kolo Zelenej domácnostiam s plánovanou platnosťou poukážok tri mesiace

2. júna 2016

Slovenská inovačná a energetická agentúra plánuje v ďalšom kole projektu Zelená domácnostiam skrátiť platnosť poukážok na tri mesiace. Vyhlásenie termínu 3. kola zatiaľ nie je stanovené aj z dôvodu kompletizovania dokumentov k žiadostiam o preplatenie už vydaných poukážok, z ktorých veľké množstvo bolo doručené v posledných dňoch.

Usmernenie pre zhotoviteľov k doručovaniu žiadostí o preplatenie poukážky

2. júna 2016

  S cieľom dostatočným spôsobom ozrejmiť, aký dátum je rozhodujúci pri podaní žiadosti o preplatenie poukážky vydala Slovenská inovačná a energetická agentúra usmernenie pre zhotoviteľov. Rozhodujúci je dátum doručenia osobne na pracovisko SIEA a dátum podania žiadosti o preplatenie na poštovú prepravu.   Žiadosti musia byť doručené osobne alebo podané na prepravu najneskôr v posledný deň lehoty

SIEA zverejnila zoznam inštalácií zariadení s preplatenými poukážkami

12. mája 2016

Zoznam inštalácií zariadení na využívanie obnoviteľných zdrojov energie, pri ktorých boli preplatené poukážky, je k dispozícii na stránke projektu Zelená domácnostiam v časti Domácnosti. Preplatených je 1057 poukážok v hodnote vyše 2,2 milióny €.  Zoznam bude priebežne dopĺňaný.   V zozname inštalácií sú uvedené len tie, pri ktorých poukážky domácnosti skutočne využili a Slovenská inovačná a energetická agentúra ich

Na využitie poukážok z projektu Zelená domácnostiam zostáva necelý mesiac

6. mája 2016

Na využitie vyše 2200 platných poukážok z projektu Zelená domácnostiam majú domácnosti necelý mesiac. Dovtedy musia zhotovitelia podať žiadosť o ich preplatenie aj s príslušnou dokumentáciou.
Rozhodujúci je dátum vydania, ktorý je uvedený na poukážkach. Ich platnosť bola v prvom kole šesť a v druhom štyri mesiace. Poukážkam z 1. kola končí platnosť 3. a 4. júna, poukážkam z 2. kola už 1. júna.

Ďalšie kolá Zelenej domácnostiam budú už rozdelené podľa regiónov

11. Apríla 2016

Ďalšie kolá projektu Zelená domácnostiam budú vyhlasované osobitne pre Bratislavský samosprávny kraj (BSK) a pre ostatné regióny. Najbližšie bude určené iba pre záujemcov o poukážky z mimobratislavských regiónov.
O pripravovanom vyhlasovaní samostatných kôl informovala generálna riaditeľka Slovenskej inovačnej a energetickej agentúry (SIEA) Svetlana Gavorová počas seminára, ktorý sa uskutočnil 6. apríla 2016 v Bratislave.

Expozícia SIEA venovaná využívaniu OZE získala na veľtrhu Coneco/RACIOENERGIA 2016 ocenenie za kreativitu

7. Apríla 2016

Expozícia Slovenskej inovačnej a energetickej agentúry (SIEA) venovaná využívaniu obnoviteľných zdrojov energie (OZE) na veľtrhu Coneco/RACIOENERGIA 2016 v Bratislave zaujala získala ocenenie za kreatívny prístup. Ak vám záleží na efektívnom využívaní energie, príďte sa poradiť aj vy. Bezplatné energetické poradenstvo bude k dispozícii až do soboty 9. apríla 2016.

Ak už máte poukážku, neodkladajte inštaláciu zariadenia na poslednú chvíľu

24. marca 2016

V slovenských domácnostiach by sa malo do začiatku júna 2016 nainštalovať vďaka poukážkam z projektu Zelená domácnostiam ešte vyše 3200 zariadení na využívanie obnoviteľných zdrojov energie. To znamená, že zhotovitelia by mali v priemere zrealizovať viac ako 60 inštalácií každý pracovný deň. Toto číslo sa bude ešte zväčšovať, pretože momentálne je Slovenskej inovačnej a energetickej agentúre doručovaných len približne 20 žiadostí o preplatenie poukážok denne.

Vážny záujem o vydané poukážky mala len časť domácností, takmer tisíc zostalo nevyužitých

17. marca 2016

Takmer tisíc poukážok v hodnote vyše 2 milióny € zostalo v projekte Zelená domácnostiam nevyužitých. Riešením je dôslednejší prístup domácností i niektorých zhotoviteľov. O poukážky by mali žiadať len domácnosti, ktoré si preštudujú podmienky a majú vážny záujem inštaláciu v krátkom čase zrealizovať.
Celkovo bolo v prvom a druhom kole vydaných 4 669 poukážok za viac ako 10 miliónov €.

Na dodržiavanie práv spotrebiteľov pri projekte Zelená domácnostiam môže dozerať aj Slovenská obchodná inšpekcia

29. februára 2016

Slovenská inovačná a energetická agentúra (SIEA) uzatvorila Dohodu o spolupráci pri projekte Zelená domácnostiam so Slovenskou obchodnou inšpekciou (SOI). Obe štátne inštitúcie si budú podľa dohody navzájom vymieňať informácie o sťažnostiach a zisteniach súvisiacich s projektom a ochranou domácností ako spotrebiteľov. Priamo na odborníkov zo SOI sa môžu obracať už dnes domácnosti, ak sa cítia poškodené.

Z poukážok v hodnote 9 miliónov € je preplatených 230 tisíc €

25. februára 2016

Po takmer troch mesiacoch od spustenia národného projektu Zelená domácnostiam majú domácnosti k dispozícii 4 000 poukážok v celkovej hodnote takmer 9 miliónov €. Zrealizovaných inštalácií je zatiaľ málo. Zhotovitelia podali len niečo vyše 150 správnych a kompletných žiadostí o preplatenie poukážok.
O preplatenie je možné požiadať až po inštalovaní a uvedení zariadenia do prevádzky. Prostriedky vyčlenené na platné poukážky sú dovtedy rezervované.

Poukážky z 2. kola Zelenej domácnostiam boli odoslané domácnostiam

11. februára 2016

Zmluvy k 3216 poukážkam z 2. kola projektu Zelená domácnostiam už Slovenská inovačná a energetická agentúra odoslala domácnostiam. Tie majú 30 dní od dátumu uvedeného na poukážkach na to, aby si našli zhotoviteľa a uzatvorili s ním zmluvu o inštalácií.
V prvom rade by však mali skontrolovať, či pri vypĺňaní žiadosti o poukážku uviedli správne údaje.

Ak vaša žiadosť o poukážku neuspela, pýtajte si vysvetlenie priamo od SIEA

5. februára 2016

Viaceré domácnosti nepoznali pravidlá projektu Zelená domácnostiam a v 2. kole sa spoliehali výhradne na zhotoviteľov, ktorí tvrdili, že všetko, vrátane žiadostí o poukážky vybavia za nich. Ukazuje sa však, že zhotovitelia v niektorých prípadoch podávali aj nesprávne alebo nekorektné informácie.
SIEA preto vyzýva domácnosti, ktoré nezískali poukážky, aby sa informovali priamo v konzultačných a poradenských centrách.

Žiadosti o poukážky v Zelenej domácnostiam nevypĺňali roboty

3. februára 2016

Medializované podozrenia z automatického vypĺňania žiadostí robotom v 2. kole projektu Zelená domácnostiam, ktoré vychádzajú predovšetkým z vysokých čísiel priradených k žiadostiam o poukážky krátko po spustení systému, sa nepotvrdili. Slovenská inovačná a energetická agentúra zdôrazňuje, že číslovanie žiadostí o poukážky zahŕňa aj 1. kolo a čísla sú priradené všetkým aj neúspešným pokusom o zaregistrovanie žiadosti.

V 2. kole Zelenej domácnostiam bolo vydaných 3 216 poukážok

2. februára 2016

V 2. kole národného projektu Zelená domácnostiam bolo vydaných 3216 poukážok. Vzhľadom na to, že záujem o podporu už v prvých hodinách po spustení dvojnásobne prekročil finančné možnosti kola, Slovenská inovačná a energetická agentúra vyčlenené prostriedky navýšila na 7 miliónov €. Záujem bol však ešte väčší.

O plánovanom spustení nového kola SIEA informovala od uzavretia prvého kola. Žiadosti o poukážky bolo možné podávať 1. 2. 2016 od 12. h. Reakcia bola okamžitá. Stránku Zelená domácnostiam v priebehu dňa navštívilo 6 000 unikátnych používateľov.

2. kolo Zelenej domácnostiam sa uzatvára

1. februára 2016

Vzhľadom na to, že záujem domácností o podporu už v prvý deň spustenia 2. kola projektu Zelená domácnostiam významne presiahol vyčlenenú pôvodnú sumu 4 milióny €, navýšila Slovenská inovačná a energetická agentúra prostriedky pre 2. kolo pre mimobratislavské regióny o ďalšie 3 milióny €. Napriek tomu sa aj toto kolo uzatvára.
Zmena osobitných podmienok podpory, ktoré definujú výšku podporných prostriedkov v jednotlivých kolách, umožní, aby poukážky v najbližších 4 mesiacov využila väčšia časť domácností.

2. kolo projektu Zelená domácnostiam je už spustené

1. februára 2016

Druhé kolo národného projektu Zelená domácnostiam bolo vyhlásené 1. februára 2016. K dispozícii sú 4 milióny € na 4 mesiace. Dovtedy si majú domácnosti, ktoré poukážku získajú, nechať nainštalovať zariadenie na využívanie obnoviteľných zdrojov energie.

Domácnosti, ktoré poukážku získajú, budú mať rovnako ako v 1. kole 30 dní na to, aby ju odovzdali zhotoviteľovi, ktorý inštaláciu v stanovenom termíne zrealizuje a požiada o preplatenie.

Poukážky v 2. kole projektu Zelená domácnostiam budú platiť štyri mesiace

29. januára 2016

V druhom kole projektu Zelená domácnostiam budú mať domácnosti na inštaláciu zariadení na využívanie obnoviteľných zdrojov energie čas štyri mesiace od vydania poukážky. Vyhlásené bude v pondelok 1. februára 2016.
Druhé kolo bude aktuálne pre všetky domácnosti, ktoré stihnú nainštalovať zariadenie najneskôr v priebehu mája 2016. Do konca daného mesiaca musí zhotoviteľ požiadať aj o preplatenie poukážky, inak poukážka prepadne.

Usmernenia pre zhotoviteľov k vyhotovovaniu faktúr a dokladov o inštalácii

28. januára 2016

S cieľom zjednodušiť a urýchliť posudzovanie žiadostí o preplatenie poukážok v rámci projektu Zelená domácnostiam SIEA vydala usmernenie pre zhotoviteľov k vyhotovovaniu faktúr a dokladov o inštalácii zariadení na využívanie obnoviteľných zdrojov energie. Zároveň SIEA oznamuje, že žiadosti o preplatenie poukážok je už možné podávať aj na pracoviskách v Trenčíne a v Košiciach.

SIEA preplatila prvé poukážky zhotoviteľom

26. januára 2016

Slovenská inovačná a energetická agentúra preplatila oprávneným zhotoviteľom prvých 43 poukážok na inštaláciu zariadení využívajúcich obnoviteľné zdroje energie v celkovej hodnote vyše 88-tisíc €.

„Čakáme na ďalšie žiadosti. Radi by sme čo najskôr preplatili čo najviac z ostatných 970 už vydaných aktívnych poukážok, pretože od preplatenej sumy nepriamo závisí aj výška alokácie v 2. kole,” uviedla generálna riaditeľka SIEA Svetlana Gavorová.

Informácie k Zelenej domácnostiam sa oplatí overovať

25. januára 2016

Slovenská inovačná a energetická agentúra (SIEA) vyzýva zhotoviteľov, aby dbali na správnosť a korektnosť informácií, ktoré šíria v súvislosti so svojou účasťou na projekte Zelená domácnostiam. „Všetci oprávnení zhotovitelia projektu Zelená domácnostiam majú rovnaké štandardné možnosti spravovať poukážky prostredníctvom informačného systému. Zároveň majú aj rovnaké povinnosti, ktoré sa zaviazali dodržiavať v zmluve o preplácaní poukážok. V prípade ich porušovania môže byť

SIEA upozorňuje domácnosti a zhotoviteľov, aby skontrolovali údaje na poukážkach

14. januára 2016

Z 1453 poukážok vydaných v 1. kole projektu Zelená domácnostiam si vlastníci rodinných a bytových domov uplatnili u zhotoviteľov len dve tretiny. Či budú poukážky aj preplatené, závisí aj od toho, či sú na nich uvedené správne údaje. V informačnom systéme sú momentálne rezervované prostriedky pre 1042 zariadení na využívanie obnoviteľných zdrojov energie v celkovej výške 2,35 milióna €. Zvyšné poukážky stratili platnosť po 30 dňoch od vydania.

Poukážky už spravuje vyše 200 zhotoviteľov

21. decembra 2015

V Zozname oprávnených zhotoviteľov projektu Zelená domácnostiam je zapísaných vyše 200 subjektov. Prostredníctvom informačného systému môžu zhotovitelia poukážky spravovať a žiadať o ich preplatenie. Domácnosti si musia poukážky uplatniť u zhotoviteľov do 30 dní od vydania poukážky. Zoznam bude priebežne aktualizovaný. Záujemcov o zapísanie je vyše 400.

V 1. kole je vydaných 1453 poukážok, v januári SIEA vyhlási ďalšie

4. decembra 2015

V prvom kole projektu Zelená domácnostiam bolo k dispozícii 7 % z celkovej vyčlenenej sumy, ktorá dosahuje 45 miliónov €. Pre enormný záujem bolo ukončené po 4 dňoch. Domácnosti si budú mať šancu teraz uplatniť poukážky na inštaláciu 1453 malých zariadení na využívanie obnoviteľných zdrojov energie. Domácnosti už čoskoro dostanú od Slovenskej inovačnej a energetickej agentúry zmluvy s poukážkami, ktoré by mali do 30 dní od vystavenia uplatniť u oprávnených zhotoviteľov.

Záujem o poukážky v Bratislavskom kraji už prekročil možnosti 1. kola

3. decembra 2015

O poukážky na inštaláciu zariadení na využívanie obnoviteľných zdrojov energie z projektu Zelená domácnostiam úspešne požiadalo k dnešnému dňu 1153 záujemcov. Znamená to aj, že za tri dni od spustenia národného projektu Slovenskej inovačnej a energetickej agentúry domácnosti požiadali o príspevky v hodnote takmer 6 % z celkovej alokácie do roku 2018.

O Zelenú domácnostiam je enormný záujem

2. decembra 2015

Počas prvých 24 hodín od začiatku vydávania poukážok v rámci projektu Zelená domácnostiam požiadalo o príspevky na inštaláciu zariadení využívajúcich obnoviteľné zdroje energie viac ako 1000 záujemcov. Záujem o podporu pravdepodobne už čoskoro prekročí vyčlenené sumy pre 1. kolo. Preto SIEA už teraz pripravuje 2. kolo.

Projekt Zelená domácnostiam má zelenú

1. decembra 2015

Domácnosti môžu od 1. decembra 2015 žiadať o príspevky na inštaláciu zariadení na využívanie obnoviteľných zdrojov energie z európskych a štátnych zdrojov. Spustenie projektu, ktorý pomôže vlastníkom rodinných a bytových domov pokryť 30 až 50 percent z nákladov na moderné zariadenia ohlásil predseda vlády SR Robert Fico počas otvorenia prvého konzultačného centra projektu Zelená domácnostiam v Banskej Bystrici.

SIEA vydala usmernenie pre zhotoviteľov k poskytovaniu informácií o projekte Zelená domácnostiam

30. novembra 2015

S cieľom stanoviť rovnocenné podmienky pre všetkých zhotoviteľov, ktorí propagujú možnosti získať príspevok na inštaláciu obnoviteľných zdrojov energie v domácnostiach z projektu Zelená domácnostiam, vydala Slovenská inovačná a energetická agentúra usmernenie k pravidlám poskytovania informácií.

SIEA otvorila registráciu zhotoviteľov

16. novembra 2015

Slovenská inovačná a energetická agentúra (SIEA) spustila druhú prípravnú fázu národného projektu Zelená domácnostiam. Je ňou registrácia zhotoviteľov inštalácií malých zariadení na využívanie obnoviteľných zdrojov energie. Zoznam zhotoviteľov, ktorí podpíšu so SIEA zmluvu o preplácaní poukážok, bude zverejnený a priebežne dopĺňaný na webovej stránke www.zelenadomacnostiam.sk. Zápis do zoznamu oprávnených zhotoviteľov je bezplatný.

Seminár Využívanie fotovoltických systémov v domácnostiach – výhody a obmedzenia

7. októbra 2015

O praktických riešeniach pri zabezpečovaní zelenej elektriny pre rodinné domy sa bude hovoriť na seminári Využívanie fotovoltických systémov v domácnostiach – výhody a obmedzenia, ktorý sa uskutoční 16. 10. 2015 počas medzinárodného veľtrhu elektrotechniky, elektroniky, energetiky a telekomunikácií ELO SYS v Trenčíne. Súčasťou seminára je panelová diskusia, na ktorej sa zúčastnia aj zástupcovia distribučných spoločností.

SIEA zverejnila zoznam prvých oprávnených zariadení

17. septembra 2015

SIEA na webovej stránke zelenadomacnostiam.sk zverejnila zoznam prvých zariadení, ku ktorým už boli predložené kompletné dokumenty preukazujúce splnenie technických požiadaviek. Zoznam bude priebežne dopĺňaný. Žiadosti o registrácie SIEA kontroluje v poradí, v akom prichádzajú.

Pozvánka na septembrové semináre Využívanie OZE v domácnostiach

25. augusta 2015

Ďalšie dva semináre o využívaní obnoviteľných zdrojov energie v domácnostiach Slovenská inovačná a energetická agentúra pripravuje 7. 9. 2015 a v Martine a 10. 9. 2015 v Bratislave. Na semináre je potrebné sa vopred zaregistrovať prostredníctvom elektronického formulára zverejneného na stránke SIEA.

Prezentácie zo seminárov Využívanie obnoviteľných zdrojov energie v domácnostiach

25. augusta 2015

Domácnosti budú mať jedinečnú príležitosť obstarať si vďaka štátnej a európskej podpore kvalitné a efektívne systémy na využívanie obnoviteľných zdrojov energie. O tom, na čo si majú dať pri výbere pozor, ale aj aké sú aktuálne ceny spoľahlivých technológií hovorili v auguste 2015 odborníci na seminároch Využívanie obnoviteľných zdrojov energie v domácnostiach.

Semináre Ako využívať obnoviteľné zdroje energie v domácnostiach

14. augusta 2015

O tom, kedy sa domácnostiam oplatí investovať do ich využívania, ako ich využívať čo najefektívnejšie a aké budú podmienky projektu “Zelená domácnostiam” sa bude hovoriť na seminároch, ktoré Slovenská inovačná a energetická agentúra (SIEA) pripravuje v auguste 2015 v Trnave, Banskej Bystrici a v Košiciach.

SIEA predstavuje projekt Zelená domácnostiam

14. augusta 2015

SIEA zverejnila podmienky podpory z projektu Zelená domácnostiam, prostredníctvom ktorého budú z európskych fondov a štátneho rozpočtu podporené inštalácie malých zariadení na využívanie obnoviteľných zdrojov energie v rodinných a bytových domoch. O podporu formou poukážok zatiaľ nie je možné požiadať. V rámci prípravnej fázy sa začala registrácia zariadení, ktorých inštalácia bude podporená, ak splnia požadované technické podmienky.

Vítame vás na stránke Zelená domácnostiam

14. augusta 2015

Národný projekt Slovenskej inovačnej a energetickej agentúry Zelená domácnostiam je zatiaľ len v prípravnej fáze, samotné spustenie podpory sa plánuje v jesenných mesiacoch. Aby sa mohli všetci včas oboznámiť s podmienkami podpory, SIEA otvára dočasnú webovú stránku, prostredníctvom ktorej budú zverejňované všetky aktuálne informácie, kým nebude dokončený automatický informačný systém.

 

Zdroj: www.zelenadomacnostiam.sk


Dúfame, že sme Vám boli nápomocní.

Tím redakcie a administrátori portálu Tepelné čerpadlo .INFO