Vstup

pre laikov

Vstup

pre profesionálov

Vstup

pre partnerov

Druhy / typy a delenie tepelných čerpadiel podľa ich vlastností

Tepelné čerpadlá existujú a vyrábajú sa v množstve rôznych typov a druhov, ale aj špeciálne na mieru.

Základné členenie je podľa zdroja tepla ktoré sa označuje názvom zdroja na prvom mieste a na druhom mieste je názov média do ktorého tepelné čerpadlo odovzdáva tepelnú energiu:

 • vzduch - voda
 • zem - voda
 • vod-voda
 • odpadové teplo - voda
 • vzduch - vzduch

Z uvedeného vyplývy, že zdrojom tepla môže byť vzduch, zem, voda, odpadové teplo (hlavne priemyselné aplikácie) ale aj iné zdroje (netypické tepelné čerpadlá) a na druhej strane sa získané teplo odovzdáva do vykurovacej vody pri bežnom ústrednom kúrení radiátormi alebo podlahovým kúrením alebo do vzduchu pri teplovzdušnom vykurovaní. 

Následne delíme tepelné čerpadlá podľa druhu vyhotovenia na monoblokové a splitové.

 • monoblokové tepelné čerpadlá tvoria jeden kompaktný celok a neskladajú sa z viacerých častí
 • splitové tepelné čerpadlá sa skladajú z viacerých častí (split = deliť po anglicky) zvyčajne z takzvanej vonkajšej jednotky a vnútornej jednotky

Podľa umiestnenia delíme tepelné čerpadlá na:

 • interiérové - sú monoblokové tepelné čerpadlá umiestnené v celosti v interiéri (zvyčajne zem-voda a voda-voda, alebo aj vzduch-voda)
 • exteriérové - sú monoblokové tepelné čerpadlá umiestnené v celosti v exteriéri (zvyčajne vzduch-voda)
 • univerzálne - sú monoblokové tepelné čerpadlá umiestniteľné v celosti v interiéri aj v exteriéri (zvyčajne vzduch-voda a vzduch-vzduch)
 • splitové tepelné čerpadlá je možné umiestniť viacerými spôsobmi, štandardom je umiestnenie vonkajšej jednotky v exteriéri a vnútornej jednotky v interiéri, ale vyskytujú sa aj atypické riešenia pri ktorých je napríklad vonkajšia jednotka umiestnená tiež v interiéri a naopak aj vnútorná jednotka sa môže umiestniť do exteriéru a podobne

Ďalší spôsob delenia je aj podľa teploty výstupnej vody z tepelných čerpadiel odovzdávajúcich teplo do vody

 • Štandardnou kategóriou sú tepelné čerpadlá nízkoteplotné - sem patria v podstate takmer všetky okrem tých ktoré patria do nasledujúcich 2 skupín
 • Strednoteplotné tepelné čerpadlá patria v podstate medzi nízkoteplotné, avšak maximálne využívajú potenciál tejto technológie a aj v extrémnych zimách dokážu zohriať vykurovaciu vodu na teploty od +60°C do asi +65°C.
 • Vysokoteplotné tepelné čerpadlá dokážu zohriať vodu až na +80°C bežne a niektoré až na +90°C (na našom trhu však ide o bežne nedostupné tepelné čerpadlá), keďže ide o vcelku výnimočné zariadenia, dovolíme si tu spomenúť 3 kľúčových výrobcov: Hitachi Yutaki S80, Daikin Altherma HT a Thermocold, ešte sa im budeme špeciálne venovať tu: Vysokoteplotné tepelné čerpadlá.

Existujú aj hybridné tepelné čerpadlá ktoré na svoj pohon a výrobu tepla používajú viacero zdrojov tepla, napríklad integrovaný plynový kondenzačný kotol alebo slnečné kolektory.

Menej podstatné, ale v praxi dôležité je aj delenie tepelných čerpadiel podľa ich funkcií. V podstate každé tepelné čerpadlo pre domácnosť by malo vedieť zohriať aj teplú úžitkovú vodu.

 • existujú však aj tepelné čerpadlá výlučne na ohrev úžitkovej vody
 • dnes je už štandardom aj funkcia chladenia užitočná v letných horúčavách
 • doplnkové funkcie ako ohrev bezénovej vody ocenia najmä tí čo bazém majú

Keďže tepelné čerpadlá okrem hybridných používajú na svoj chod elektrickú energiu, delíme ich podľa napájania aj na:

 • jednofázové
 • trojfázové

Podľa týchto parametrov si viete spraviť aspoň orientačnú predstavu o tom aké tepelné čerpadlo je vo vašej stavbe vôbec možné použiť.


Dúfame, že sme Vám boli nápomocní.

Tím redakcie a administrátori portálu Tepelné čerpadlo .INFO